Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY

             I.  Ban giám đốc:

          1. Phó giám đốc phụ trách: Phan Ngọc Bích

    Điện thoại: 0235.3555455

    Di động: 0919505737

    Fax: 
     2Phó Giám đốc: Nguyễn Tri Kiếm

    Điện thoại: 0235.3567909

    Di động: 0906 693742

          II. Các phòng ban:

                            1. Phòng Sưu tầm - Trưng bày:

    Trưởng phòng: Trần Văn Đức.

    Điện thoại: 0235.3555303

    Di động: 0935 091911

                            2.  Phòng Kiểm kê - Bảo quản:

    Phó Trưởng phòng phụ trách:  Nguyễn Thị Phượng
    Di động: 0913642009 

                            3.  Phòng Hành chính - Tổng hợp:

    Phó Trưởng phòng phụ trách:  Nguyễn Thị Minh Lê

    Điện thoại: 0235.3888303
    Di động: 0975788198

Tin mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 281 – Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập