Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 24 items in 2 pages
869/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định Quyết định - Quy định về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030
12/03/2021
1167/CĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn Công văn VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG RÀ SOÁT, QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CÁCH LY TRƯỜNG HỢP ĐI ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
29/07/2020
15/2019/TT-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
31/12/2019
67/1019/TT-BTC Chủ tịch UBND thành phố/huyện Công văn Quyết định - Quy định Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước
23/09/2019
03/2019/TT-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
05/07/2019
4788/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định Quyết định - Quy định QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH”
24/12/2018
57/2018/TT-BTC Chính phủ Thông tư Thông tư HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2018/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU ...
05/07/2018
29/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quyết định - Quy định QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN
05/03/2018
1992/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Quyết định - Quy định Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Phó thủ tướng ...
11/12/2017
02/2017/TT-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật
05/07/2017
Số: 2382/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Quyết định - Quy định Quyết định về việc công nhận bảo vật quốc gia do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2015
25/12/2015
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
11/12/2015
Số: 208/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Quyết định - Quy định Quyết định phê duyệt đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các câu lạc bộ do Phó thủ tướng Vũ Đức ...
27/01/2014
11/2013/TT-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Thông tư Số 11/2013/TT-BVHTTDL ban hành ngày 16/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập.
16/12/2013
18/2010/TT-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ban hành ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng
31/12/2010
Số: 13/2010/TT-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
30/12/2010
98/2010/NĐ-CP Thủ tướng Nghị định Quyết định - Quy định NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
21/09/2010
Số 96/2009/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quyết định - Quy định Về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
30/10/2009
số: 32/2009/QH12 Quốc hội Luật Công văn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 ...
18/06/2009
386/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Quyết định - Quy định Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 02/02/2009 của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam v/v Thành lập Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
02/02/2009

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 281 – Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập